Brugskunst

Læs alt om Krifa her

Historien bag Krifa går tilbage til 1992, hvor organisationen blev stiftet under navnet Kristelig Funktionærforening. Krifa har udviklet sig til at være en fagforening og a-kasse med mere end 200.000 medlemmer. Organisationen har sit hovedsæde i Odense og har kontorer rundt omkring i Danmark. Krifa tilbyder service til lønmodtagere inden for en række forskellige fagområder. I dag er Krifa kendt for sit engagement i medlemmernes trivsel og rettigheder på arbejdsmarkedet.

Hvad adskiller Krifa fra andre fagforeninger?

Krifa adskiller sig fra andre fagforeninger ved at være både en fagforening og en a-kasse. Et karakteristikum ved Krifa er, at de lægger vægt på den personlige rådgivning og vejledning. De repræsenterer ikke kun specifikke faggrupper, men er åbne for medlemmer fra alle sektorer på arbejdsmarkedet. I modsætning til mange traditionelle fagforeninger, baserer Krifa deres værdigrundlag på kristne værdier. For yderligere uddybning og detaljer, Læs mere om Krifa her.

Medlemsfordele hos Krifa

Medlemsfordele hos Krifa inkluderer rabatter på forsikringer og sundhedsydelser. Der tilbydes også juridisk rådgivning og support i forbindelse med ansættelsesforhold. Krifa-medlemmer har adgang til kurser og arrangementer om arbejdsmiljø og ledelse. Der ydes økonomisk støtte i form af fx uddannelseslegater og hjælp til økonomisk rådgivning. Udover dette giver Krifa medlemmerne adgang til fællesskab og netværk med andre medlemmer.

Krifas mission og værdier

Krifas mission er at hjælpe medarbejdere og virksomheder med at skabe gode arbejdsforhold og trivsel. Værdierne hos Krifa omfatter respekt, tillid, fællesskab og mod. Virksomheden vægter høj etik og integritet i alt, hvad de gør. Krifas værdier afspejles i deres arbejde med at sikre rettigheder og muligheder for deres medlemmer. Som organisation har Krifa fokus på at skabe værdi for samfundet og bidrage til en bedre arbejdskultur.

Krifas tjenester og rådgivning

Krifas tilbyder en bred vifte af services og rådgivning til deres medlemmer. De fokuserer primært på emner som pension, forsikring og økonomi. Det professionelle team hos Krifas står klar til at hjælpe med personlig rådgivning og vejledning. Medlemmer kan også deltage i workshops og arrangementer for at styrke deres viden og kompetencer. Krifas tjenester og rådgivning er skræddersyet til at imødekomme medlemmernes individuelle behov og mål.

Krifas engagement i samfundsforhold

Krifas engagement i samfundsforhold er tydeligt gennem deres arbejde med socialt ansvar og bæredygtighed. Organisationen deltager aktivt i debatter om velfærd og ligestilling i samfundet. Krifas initiativer fokuserer på at skabe positive forandringer og bidrage til et bedre samfund. Gennem partnerskaber og projekter søger Krifa at styrke samfundsrelationer og påvirke politiske beslutninger. Krifas mål er at fremme et retfærdigt og inkluderende samfund, hvor alle har lige muligheder.

Hvordan bliver man medlem af Krifa?

For at blive medlem af Krifa skal du besøge deres hjemmeside. På hjemmesiden kan du udfylde tilmeldingsformularen med dine oplysninger. Du vil blive bedt om at vælge den rette medlemskabstype for dig. Efter udfyldelse af formularen og betaling af kontingent bliver du medlem af Krifa. Som medlem kan du få adgang til Krifas rådgivning og medlemsfordele.

Krifas rolle i arbejdslivet

Krifas rolle i arbejdslivet er at være en kristen fagforening, der tilbyder medlemmerne støtte og vejledning. Organisationen har fokus på etik og værdier i arbejdslivet, og tilbyder rådgivning ud fra et kristent perspektiv. Krifas formål er at hjælpe medlemmer med at håndtere udfordringer på arbejdspladsen og skabe en mere etisk arbejdskultur. Gennem netværk og kurser arbejder Krifa på at styrke medlemmernes position og trivsel på arbejdsmarkedet. Krifas rolle strækker sig også til at varetage medlemmernes arbejdsmæssige interesser i dialog med arbejdsgivere og myndigheder.

Succeshistorier fra Krifa-medlemmer

Et Krifa-medlem fik ny jobsamtale efter et CV-gennemgangskursus. En anden medarbejder modtog en lønforhøjelse efter en rådgivningssession med Krifa. En tredje medlem fik hjælp til at opgradere sit CV og blev derefter headhuntet til en bedre stilling. Endnu en medlem fik juridisk støtte fra Krifa og vandt en tvist mod sin tidligere arbejdsgiver. En fjerde medlem blev inspireret af Krifas karrierevejledning og besluttede at starte sin egen virksomhed.

Krifas fremtidsvisioner og initiativer

Krifas har en vision om at skabe en mere bæredygtig fremtid for medlemmerne. Organisationen prioriterer grøn omstilling og socialt engagement i deres initiativer. Krifas fokuserer på at styrke medlemmernes økonomi og trivsel på lang sigt. Der sættes fokus på at uddanne medlemmerne i bæredygtige løsninger og god økonomistyring. Krifas ønsker at være en fornyende kraft i samfundet og skabe positive forandringer for medlemmerne.